Firma
Budowlana
Unia Europejska
Wybierz język stronyPLFRENDE
 

Nasze realizacje

 
 

Dotacje

PROJEKT PT. DOTACJE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA FHU GEORG ADAM KORGA

Realizowany w ramach: DZIAŁANIE 3.7 RPO WL 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w
sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Otrzymane środki
przeznaczone są na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie bieżącej działalności.Pomoc
finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015

Opis działań przewidzianych do realizacji: Niezaprzestanie działąlności przedsiębiorstwa w okresie
realizacji projektu.

Wartość bezzwrotnego wsparcia: ( dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku
COVID-19 wynosi 94 141,22 zł
okres realizacji projektu : 01.08.2020 - 31.10.2020
zasięg projektu: województwo lubelskie
 
 
 
 
 
Realisation:   CePixel © F.H.U. GEORG Adam Korga
Aleksandrów Pierwszy 96A, 23-408 Aleksandrów /k Biłgoraja, Polska