Firma
Budowlana
Unia Europejska
Wybierz język stronyPLFRENDE
 

Roboty drogowe i prace brukowe, Zanie - Polska

 
Data rozpoczęcia realizacji : 04.2011
Czas trwania realizacji :
3 miesiące
Liczba pracowników : 5

Zakres przedmiotowy wykonywanych prac obejmował :
 • Odbudowa istniejącej drogi o długości 115,5m
  • Ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem
  • Poszerzenie jezdni do 5m
  • Uzupełnienie istniejącej podbudowy
  • Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
 • Wykonanie drogi wjazdowej o dł. 69,20m o śr. szer. 3,5m
  • Rozebranie istniejącej nawierzchni i obrzeży,
  • Wykonanie koryta drogi wraz z warstwą odsączającą
  • Ułożenie nowych krawężników drogowych
  • Wykonanie podbudowy z betonu
  • Ułożenie kostki brukowej 
 • Wykonanie placu postojowo – parkingowego o powierzchni ok.1100 m2
  • Wykonanie koryta
  • Ułożenie krawężników
  • Wykonanie podbudowy z betonu
  • Ułożenie kostki brukowej 
 
 
 
Realisation:   CePixel © F.H.U. GEORG Adam Korga
Aleksandrów Pierwszy 96A, 23-408 Aleksandrów /k Biłgoraja, Polska